Susanne sussie Ströms minnesfond

Vill du bidra till fonden kan du sätta in ett bidrag på bankgironr 318-3670.
Alla gåvor mottages tacksamt.

Här kan du söka stipendium för 2022

Susanne "Sussie" Ströms Minnesfond 
C/o Inga Ström Kvarnfallsvägen 10  
423 53 Torslanda